jueves, 30 de noviembre de 2017

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 10 OCTUBRE DE 2017


Identificació de la sessió
Núm: 1/17-18
Data: 10 d’octubre de 2017
Horari: de 18.05 a 20h.
Lloc: Menjador del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:

-       Marta Valenzuela, presidenta
-       Mónica García, vicepresidenta
-       Eva Sánchez, tresorera 
-       Cristina Serrano, secretària
-       Charo Ruiz, vocal
-       Beatriz Espinosa, vocal                       
-       Sandra González, vocal
-       Laura Martínez, vocal
-       Susana Muelas, vocal
-       Silvia Santamaría, vocal
-       Isabel Sevillano, vocal
-       Mònica Montané, vocal

Amb l’assistència de 10 socis i sòcies de l’AMPA.

Ordre del dia

1.     Dimissions Presidenta i vocals
2.     Renovació de càrrecs
3.     Presentació i Aprovació dels comptes
4.     Explicació de les activitats i projectes de l’AMPA que ha desenvolupat durant el curs 2016-2017 i les que proposa pel curs 2017-2018
5.     Qüestions a plantejar a la Direcció de l’Escola
6.      Precs i preguntes


Desenvolupament de la sessió

1. Explicació de les activitats i projectes de l’AMPA que ha desenvolupat durant el curs 2016-2017 i les que proposa pel curs 2017-2018, entre les quals es troben també les qüestions a plantejar a la Direcció de l’Escol.

Es fa un balanç de l’activitat de l’AMPA al llarg del passat curs 2016-2017:

-        HALLOWEEN: És una de les activitats amb més repercussió i participació. A més, com cada any vam atreure a nous socis. No només és una activitat que s’autofinança sinó que a més els diners recaptats s’han destinat al projecte de reutilització de llibres.

-        NADAL:PARADETA, TALLER I BALL SOLIDARI: L’organització d’aquestes activitats en general contribueixen a la transmissió de les tradicions populars, a la conscienciació de la importància de la solidaritat i a recaptar diners per altres projectes de l’AMPA.

-        CARNESTOLTES: Aquesta activitat al igual que la de Halloween també té gran afluència de públic però a diferencia de l’altra la despesa és més important. Malgrat tot, ens ajuda a donar a conèixer el nostre AMPA no només a les altres famílies de l’escola sinó a la població de Gavà.

-        TALLER DE PASQUA: També té molts seguidors però té un cost important. Aquesta activitat fomenta els vincles entre pares i fills i les relacions entre famílies de l’escola.

-        TALLER DE ST. JORDI: En aquesta activitat en família es potencia la creativitat dels nostres fills i el treballen equip.

-        PRÈSTEC DE TOGUES PER A LA GRADUACIÓ DE P5: Estalvia a les famílies de P5 la compra del material que l’escola demana per a la graduació dels alumnes d’infantil.

-        TALLER D’ESCACS: En el taller es pretenia fer una introducció, repassar algunes nocions fonamentals i millorar el nivell de joc dels nostres fills. Es va plantejar com una sessió dinàmica eminentment pràctica amb petites nocions teòriques.

-        COL·LABORACIÓ AMB PROJECTES SOCIALS FAGA: La seva finalitat és fomentar l'empatia amb les persones de la tercera edat i amb persones amb malalties degeneratives per fer persones respectuoses, solidàries i compromeses amb la societat.

-        PARTICIPACIÓ A LA JORNADA SOLIDÀRIA: Vam participar en aquesta jornada de l’escola amb un taller de “Bombolles de Sabó”. La finalitat és difondre entre l’alumnat i les famílies el valor de la solidaritat i la importància de participar en projectes solidaris. Contribuir al coneixement dels diferents estaments de la comunitat educativa i fomentar els vincles entre pares/mares i fill/filles a partir d’una activitat compartida. Al mateix temps que donem a conèixer l’AMPA i les seves activitats a les famílies.

-        PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: La seva finalitat és contribuir a la transmissió de valors de conscienciació medi ambiental i de sostenibilitat, alhora de procurar un estalvi econòmic a les famílies en la considerable despesa que suposa l’adquisició dels llibres de text i material escolar.

Aquest any amb el canvi curricular fet per l’escola sense avís previ hem sofert una forta inversió en llibres (1.442€) per respondre als socis inscrits.

Com a projectes del AMPA pel curs 2017-2018 ,a més a més dels que cada any l’associació porta fent, es proposen els següents:

-        PROJECTE PATI: Plantegem aquest projecte per donar a conèixer als nens i nenes els jocs tradicionals, de la mateixa manera aquest projecte serveix de nexe d’unió entre pares i alumnes. Pintar el terra del pati per a què els nens i nenes d’educació primària coneguin els jocs tradicionals. Construir una cuineta de fusta, un panel vertical per manipular la sorra i un altre panel vertical musical. L’escola de moment ens ha paral.litzat el projecte amb un mail on comunicaven que estaven estudiant modificar tots els sòls exteriors i això podia afectar al projecte. Intentarem reprendre el tema aquest nou curs.

-        FESTIVALS: Són dos temes els que es tractaran i es volen millorar:
o  Respecte a les Filmacions: Es proposa
1.     Millora de recursos com la col·locació de les càmeres, àudio, il·luminació, lliurar el material extra utilitzat per l’escola (p.e. fotos, vídeos,...) per poder donar qualitat al resultat final.
2.     La comunicació als pares de l’existència de la gravació abans del festival
3.     Gestionar la sol·licitud i el lliurament del vídeo

4.     Per la nostra banda, no hi hauria problema en portar a terme la comunicació i la gestió, sempre i quan, es millorin el recursos per part de l’escola. En últim terme, es pot estudiar la possibilitat de canviar de proveïdor, Croma fins ara.

o  En relació a les entrades: Veure la possibilitat de sortejar entrades numerades amb motiu d’evitar, principalment, els problemes actuals als accessos a la sala d’actes el dia del festival, i en la mateixa mida, la falsificació.

-        EQUIPAMENT ESCOLAR: Encara que a final del curs passat ja vam intentar que l’escola ens digués si els nostres socis podrien tenir descomptes en la compra de l’equipament escolar. De momento no hem rebut cap resposta per part de l’escola. Però aquest any continuarem insistint al tractar-se d’un punt molt beneficiós pels nostres socis. En aquest cas, es tractarà de veure com integrar les dades dels socis en la plataforma www.kitkids.es i de quina forma aplicar el descompte.

-        DADES NOUS SOCIS AMPA: En el procés de matriculació, el full d’inscripció aporta informació d’aquelles famílies que volen ser sòcies. Malgrat tot, no se’ns ha facilitat la informació des de l’escola. Per tant, sol·licitem a l’escola que ens comuniqui aquestes dades.

-        NOU WEB DE L’ESCOLA: Veure de quina forma podem integrar el nostre blog al nou web, per a què sigui accessible i tingui també el nou format.

-        GUIXETES ALUMNES ESO I BATXILLERAT: A partir de l’ESO els alumnes només disposen d’uns prestatges comuns per dipositar els llibres, però de vegades desapareixen els llibres i l’escola no es fa responsable. Es per aquest motiu pel qual demanen la col·locació de guixetes personals.

-        ENQUESTA DE SATISFACCIÓ: Enviarem una enquesta a tots els socis demanant informació per millorar i poder conèixer les seves necessitats sobre activitats actuals o potencials.

-        NOUS CARNETS ANUALS i CONTRACTES COMERÇOS: Principalment es renovaran els contractes amb els comerços adherits i s’intentarà ampliar el nombre d’ells. Sol·licitarem la seva col·laboració per posar a les seves portes enganxines de comerç adherit a l’AMPA.

El propòsit també és donar un carnet anual en el quals ’identifiqui el curs, la titularitat i l’obligatorietat de la presentació del DNI per part dels socis.

-        TALLER D’INFORMÀTICA (LINUX): El Linux és un sistema operatiu lliure i la competencia directa de Windows. Com que cada vegada està més extés proposem als nostres socis conèixer aspectes bàsics del seu funcionament.

-        TALLER CUBRUBIK: La resolució d’aquest trencaclosques té molts beneficis en l’aprenentatge dels nens donat que ajuda al desenvolupament Intel·lectual. A més millora la psicomotricitat, la intuïció i la memòria. Podem dir que en aquest sentit, és molt semblant als escacs.

-        TASTING MENJADOR: Amb motiu del canvi de proveïdor del menjador (SCOLAREST) per part de l’escola volem donar a conèixer als nostres socis el funcionament i la qualitat dels menús que proporciona aquesta empresa com ja vam fer amb l’anterior.

S’aprova per unanimitat el conjunt de projectes i propostes d’activitats.

2. Presentació i Aprovació dels comptes

Es presenta el balanç de comptes de l’exercici 2016-2017 i una estimació del pressupost del curs actual (variarà en funció del nombre de socis). Es destaca el bon estat de comptes de l’associació i es subratllen les despeses més importants que han estat el projecte de reutilització de llibres, carnestoltes i els tallers familiars.

S’aproven per unanimitat dels comptes i el pressupost

3. Dimissió presidenta i vocals de la Junta

La presidenta del AMPA, Marta Valenzuela, presenta la seva dimissió per motius personals, així com la Beatriz Espinosa, Mònica Montané i Isabel Sevillano, totes elles vocals de la Junta, presenten la seva dimissió.

En altres reunions de la Junta Directiva Marta García i Elisa Tiñena van presentar la seva dimissió.

S’accepten les dimissions.


4. Renovació i elecció de càrrecs Junta directiva

Després d’una estona de deliberació es presenta com a presidenta Mònica Garcia i com a vicepresidenta Mª Carmen Carmona Piña

Amb les baixes i altes noves, la Junta queda constituïda de la següent manera:

Presidenta: Mónica García
Vicepresidenta: Mª Carmen Carmona
Secretària:  Cristina Serrano
Tresorera: Eva Sánchez
Vocals: Griselda Verge, Charo Ruiz, Sandra González, Silvia Santamaría,  Laura Martínez, Araceli Martínez, Montserrat Gomez i Susana Muelas

5. Torn obert de paraules

La presidenta sortint planteja com a queixa el fet d’haver acceptat fora de termini una sol·licitud d’un soci de participar en el projecte de reutilització, en contraoposició al fet de què en altres projectes o activitats no s’han permès inscripcions fora de termini.

Els membres de la comissió del projecte de reutilització expliquen els motius pels quals es va acordar l’acceptació d’aquesta sol·licitud.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario