jueves, 30 de noviembre de 2017

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: 14 NOVEMBRE 2017


Identificació de la sessió
Núm: 2/17-18
Data: 14 de novembre de 2017
Horari: de 17:30 a 18:00 h.
Lloc: Menjador del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:

-       Mª Carmen Carmona, vicepresidenta
-       Eva Sánchez, tresorera 
-       Cristina Serrano, secretària
-       Sandra González, vocal
-       Laura Martínez, vocal
-       Susana Muelas, vocal
-       Araceli Martínez, vocal
-       Griselda Vergés, vocal

Sense assistència d’altres socis o sòcies del MAPA

Ordre del dia

1.     Dimissió Tresorera
2.     Elecció nou/nova Tresorer/a
3.     Precs i preguntes


Desenvolupament de la sessió

La presidenta, la Mònica García, excusa la seva presència per motiu de salut. En conseqüència, Mª Carmen Carmona actua com a presidenta en substitució.

1.Dimissió Tresorera.

S’accepta la Dimissió d’Eva Sánchez. Igualment, l’Eva Sánchez manifesta també la seva voluntat de no continuar com a membre de la Junta Directiva que també és acceptada

2. Elecció nou/nova Tresorer/a

Es presenta Susana Muelas qui és elegida per unanimitat.

3. Precs i preguntes

No es fa cap pregunta.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario