martes, 26 de noviembre de 2013

La coeducació a la família. Nois i noies: diferents, però amb dret a les mateixes oportunitats

Article resum del Full d'assessorament de l'escola de pares de la FAPAC núm. 6
Autora del text original: Patricia Tschorne
Consulta l'article original aquí

És un tema complex , però molt sovint els pares i mares donem per descomptat que les diferències de comportament psicològic entre els nens i les nenes són innates, i ens és difícil d'admetre que no han nascut amb uns rols sexuals establerts i que han estat educats d'acord amb allò que han vist, amb uns models socials, i amb uns missatges verbals estereotipats:
 - "Quin nen més intel·ligent"
 - "Quina nena més maca"
 - "Has de ser una bona nena"
 - "Porta't com un home, sigues fort"
 - "Els homes no ploren pas

1. LA COEDUCACIÓ
Coeducar és canviar de model educatiu, en el qual nens i nenes puguin accedir a la mateixa educació, i on els valors morals que els transmetem i les activitats que els proposem siguin independents del prejudicis sexuals.

Si volem que en la nostra societat nois i noies no assoleixin uns rols estereotipats, haurem de:
- Facilitar la igualtat d'oportunitats per ambdós sexes
- Proporcionar a ambdós sexes el màxim bagatge tècnic, intel·lectual i cultural perquè cada individu pugui elegir lliurement les opcions que desitgi, sense cap condicionant per raó de la seva identitat sexual.
Així, el fet de coeducar ens permet contribuir a la construcció d'un futur més digne, més just i més bonic, en el qual dones i homes puguin viure sense pors, agressions i submissions mútues.

2. MASCULÍ/FEMENÍ
La coeducació té en compte els trets que configuren la masculinitat i la feminitat, però no pas de forma dogmàtica i apriorística. No es tracta pas d’esborrar la identitat. Tampoc de negar les diferències determinades pels components biològics.

La major part dels comportaments que solen distingir les dones dels homes són conseqüència de l'aprenentatge. Cada cultura té un model femení i masculí, elaborat en el decurs de la seva història.
Els comportaments "propis de cada sexe" s'assumeixen també per imitació. El pare fa de model pel seu fill i la mare per la seva filla. Els jocs esdevenen una ocasió contínua de pràctiques diferenciadores.

3. EL SEXISME
El sexisme és la discriminació injustificada basada només en les diferències de sexe. Podem aplicar-lo tant als nois com a les noies. Els pares i les mares podem influir en els nostres fills i filles perquè s'acceptin primer de tot com a persones i no pas com a membres de l'un i de l'altre sexe. Per això, cal que parlem amb ells, però alhora i sobretot hem de ser coherents amb allò que els diem. No hi ha prou que pensem que rentar, planxar, cosir, són activitats que podem fer tots els membres de la família, sinó que hem de fer-les.

4. LA DISCRIMINACIÓ EN LA LITERATURA INFANTIL
Els contes infantils contribueixen també clarament a reforçar la discriminació sexual, tant en el marc familiar com en el marc social. Les característiques  atribuïdes en els contes a les nenes i dones i als nens i homes. Heu-les aquí:

4.1. Nena
 - Tímida, insegura.
 - Poruga, demana protecció.
 - Impressió de fragilitat i sensibleria.
- Inculcació de l'instint maternal (nines, cotxets...).
- Sedentària, jocs quiets i generalment dins de casa
4.2. Nen
- Curiositat i afany de descobriments.
- Domina la situació en les relacions amb les nenes.
- Se li valora la força física (activitats de moviment).
- Enginy i habilitat.
- No se li exigeix cura pel que fa a l'aspecte personal
(pot ser desordenat, anar brut, etc.)
4.3. Dona adulta
- Passivitat.
- Submissió i obediència.
- Abnegació i humilitat.
- Dependència.
- Maternitat.
- Sentimentalisme i emotivitat.
- Activitats exclusivament domèstiques.
- Tendresa.
- Feminitat.
4.4. Home adult
- Element actiu dins la societat.
- Màxima autoritat en tots els camps.
- Fortalesa i seguretat.
- Iniciativa.
- Protector.
- Independent.
- Intel·lectual.
- Equilibrat i poc emotiu.
- Rigorós

5. DISCRIMINACIÓ EN L'EDUCACIÓ
En moltes famílies existeix una marcada discriminació conscient i inconscient pel que fa a l'educació de les filles i dels fills.  Molts pares i mares són masclistes. Les frases com "això és cosa de dones" -diu el pare- o "la mare em renya perquè em miro molt al mirall i diu que és de nenes" -diu un noi.

6. ACTITUDS TÍPICAMENT SEXISTES EN L'EDUCACIÓ
- L'assignació de colors segons el sexe.
- L'elecció de joguines per a la nena i per al nen.
- Les diferents expectatives dels dos progenitors.
- Una major permissibilitat per al noi.

7. FEM UN AUTOEXAMEN
Tal vegada convindria que reflexionéssim en companyia de la nostra parella sobre el tipus de missatges verbals i no verbals que transmetem als nostres fills i filles:
- Fem servir frases semblants a "no és bo per a una noia" o "un noi no ha de fer...", etc.?
- Què diem al nostre fill i a la nostra filla sobre la necessitat de ser sensible, independent, maco, ordenat, net, pràctic, autònom, valent, etc.?
- Quina diferència hi ha entre els missatges que els transmetem i els que ens feien arribar en la nostra infantesa?
- Quins missatges transmetem a la filla i al fill sobre la feminitat i masculinitat?


No hay comentarios:

Publicar un comentario