miércoles, 23 de octubre de 2013

Acta Assamblea General Ordinària 17 d'octubre de 2013


Identificació de la sessió
Núm: 1/13-14
Data: 17 d’octubre de 2013
Horari: de 17.30 a 19h.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:
- Carmen Guerra, tresorera
- Paloma Herrera, secretària
- Mónica García, vocal
- Sagrario Checa, vocal
- Eva García, vocal
- Esther Raventós, vocal
- Rosario Robles, vocal

Amb l’assistència de 20 socis i sòcies de l’AMPA.
 
Ordre del dia
-          Renovació càrrecs junta directiva
-          Memòria activitats curs 2013-2014
-          Estat de comptes
-          Presentació activitats curs 2013-2014
-          Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.      Renovació de càrrecs
S’informa dels canvis en la composició de la junta de l’AMPA. Causen baixa la presidenta de l’AMPA , Maria Cinta Fuentes, i els vocals Miquel Miras, Rosario Robles i Esther Raventós. Al llarg dels darrers mesos s’ha integrat com a part de la junta Paqui Canorea. Recentment ha manifestat la seva voluntat d’entrar a la junta Daniel Gallego. Es fa una crida als pares i mares presents a l’assemblea per si algú vol formar part de la junta. Es presenten 7 persones.
 S’aprova la composició  de la junta, que queda constituïda de la següent manera:
 Presidenta:           Carmen Guerra
Secretària:            Paloma Herrera
Tresorera:            Eva García
Vocals:                  Paqui Canorea, Sagrario Checa, Daniel Fernández, Daniel Gallego, Mónica García,  Montserrat Gómez, Raúl León, Mónica Montané, Isabel Sevillano, Elisa Tiñena i Griselda Verge
                               
2. Memòria d’activitats curs 2012-2013
Es fa un balanç de l’activitat de l’AMPA al llarg del passat curs. Entre els temes treballats per la Junta al llarg d’aquests mesos destaca els següents:
 
-          Organització de xerrades de l’Escola de Família. Al llarg del curs 2012-2013 s’han organitzat tres sessions:
·         Ús de la STT de l’escola (a càrrec de l’AMPA)
·         Internet segura (a càrrec de la Policia Local)
·         Psicologia de l’adolescència (a càrrec del psicòleg Eduardo Carreira)
-          Organització dels assajos i preparació de les coreografies per a la participació a la Rúa de Carnaval.
-          Participació a la Jornada solidària amb un contacontes.
-          Organització del Festival Familiar Musical i actuació a final de curs.
-          Reunions periòdiques de la Junta i reunions amb els responsables de l’escola.
-          Participació a les reunions del Consell Escolar de centre.
-          Elaboració de base de dades dels socis del AMPA.
-          Actualització periòdica del bloc de l’AMPA.
-          Atenció personalitzada a les famílies i mediació entre famílies i escola.
-          Atenció personalitzada de consultes per correu electrònic.
-          Presentació de subvencions a l’Ajuntament de Gavà.
 

3. Estat de comptes
Es presenta el balanç de comptes de l’exercici 2012-2013 i una estimació del pressupost del curs 2013-2014 (variarà en funció del nombre de socis).
 
 
4. Presentació d’activitats curs 2013-2014
S’expliquen els projectes previstos a desenvolupar el curs 2013-2014:
-          Gimcana de Halloween. Jocs de pistes pel bosc ambientat en la temàtica de terror. Per a infants i joves de 8 a 18 anys i acompanyants. Es farà el dijous 31 d’octubre a les 19 hores al bosc al voltant del Parc del Mil·leni.
-          Rúa de carnaval. Preparació coreografies, assajos i participació a la Rúa de carnaval de Gavà. Assajos els divendres per la tarda.
-          Escola de Famílies. Programes de xerrades per a mares i pares. Es programarà una sessió trimestral.
-          Taller de jocs de rol. Per a infants i joves de últim cicle de primària i ESO. Sessions quinzenals els divendres a la tarda.
-          Festival familiar. Preparació coreografies, assajos i actuació a final de curs.
Assajos els divendres per la tarda.
-          Mercat d’intercanvi de material. Intercanvi de material escolar, llibres de text, roba esportiva, etc. Es farà una tarda de la última setmana de curs.
-          Programa reutilització llibres de text. L’AMPA treballarà aquest curs en una proposta de reutilització dels llibres de text.
 
4. Precs i preguntes
 
Es comenta la dificultat per establir un sistema de cobrament de quotes efectiu. La Junta demana als socis la cessió de les dades bancàries per poder domiciliar els rebuts i que la renovació de quotes es faci de manera automàtica.
 
S’expliquen les dificultats de comunicació amb la totalitat de les famílies de l’escola per difondre les activitats de l’AMPA, doncs no es disposa de tots els correus de les famílies i la difusió a través de fotocòpies és costosa. Per això es considera que és important el boca-orella de les famílies i estar al dia de les novetats a través del bloc de l’AMPA (http://ampasangelgava.blogspot.com.es). També es comenta la possibilitat de subscriure’s al bloc i rebre totes les novetats al correu electrònic. Per subscriure’s cal anar a la part inferior del bloc i a l’opció “Seguir per correu electrònic” i escriure la nostra adreça de correu.
 
Es proposa la realització de xerrades i activitats a l’entorn de l’educació emocional. La junta comenta que una de les xerrades de l’escola de família d’aquest curs serà sobre aquest tema.
 
Es comenta que les activitats que s’organitzen estan molt enfocades a nens i nenes de primària, però que hi ha poques per alumnes d’infantil. La junta recorda que les activitats de rua de carnaval i festival familiar són per totes les edats. També el contacontes de la jornada solidària es va organitzar per nens i nenes d’infantil. No obstant, la junta es compromet a organitzar al llarg del curs alguna activitats específica per a aquestes edats, com un taller de massatge infantil o de contes.
 
 La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario