jueves, 23 de mayo de 2013

Beques de l'Ajuntament per participar a les activitats d'estiu

L'Ajuntament de Gavà ha aprovat una línia d'ajudes perquè els nens i nenes de famílies amb pocs recursos puguin participar a les activitats que s'organitzen aquest estiu al municipi. Es poden beneficiar de les beques els nens i nenes nascuts entre els anys 2001 i 2009 que compleixin els requisits establerts. Per optar a la subvenció, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els 7.743€ anuals per cada membre de la família. L'import de les ajudes dependrà del número de sol·licitants i de l'import de l'activitat, si bé se subvencionarà com a màxim el 50% del cost d'una quinzena. El termini de presentació de sol·licituds finaliza el proper 7 de juny.
Per a més informació consulteu el web de l'Ajuntament: www.gavaciutat.net


No hay comentarios:

Publicar un comentario