martes, 13 de noviembre de 2012

Acta Assemblea General Ordinària 6 de novembre

Identificació de la sessió
Núm: 1/12-13
Data: 6 de novembre de 2012
Horari: de 18 a 19h.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Santo Ángel

Assistència
Membres de la junta:
- Cinta Fuentes, presidenta
- Carme Guerra, tresorera
- Miquel Miras, vicepresident
- Sagra Checa, vocal
- Esther Raventós, vocal
- Paloma Herrera, vocal

Amb l’assistència de socis i sòcies de l’AMPA.
Ha excusat l’assistència: Rosario Robles, vocal

Ordre del dia
1. Balanç de l'exercici 2011-2012.
2. Aprovació dels canvis en la composició de la junta del AMPA i obertura a nous membres.
3. Presentació de projectes i comissions de treball per al curs 2012-2013.
4. Precs i preguntes.
5. Lliurament dels premis del Concurs de logotips als alumnes participants i al guanyador

Desenvolupament de la sessió

1. Balanç de l’exercici 2011-2012
La presidenta fa un balanç de l’activitat de l’AMPA des de la seva creació el març de 2012. Entre els temes treballats per la Junta al llarg d’aquests mesos destaca els següents:
- Reunions periòdiques de la Junta, reunions amb gestors del col·legi i reunions amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament per estudiar possibles vies de col·laboració i subvencions.
- Legalització AMPA: preparació i lliurament de documentació. Apertura compte bancari.
- Elaboració de base de dades dels socis del AMPA.
- Col·laboració amb la jornada solidaria organitzada per alumnes d’ESO: l’AMPA aporta la xocolatada i està present a la jornada.
- Elaboració del díptic informatiu de l’AMPA i d’altre material de difusió: flyer festival, concurs logotip.
- Elaboració del bloc de l’AMPA i actualització periòdica de la informació.
- Atenció personalitzada i mediació entre famílies i escola per consultes concretes.
- Atenció personalitzada de consultes per correu electrònic.
- Preparació del concurs de logotip: elaboració de les bases, cerca sponsor per oferir obsequi, aportació econòmica per al guanyador.
- Presentació de subvencions a l’Ajuntament de Gavà (ens concedeixen dos subvencions).
- Negociacions amb comerços Gavà per oferir descomptes per als socis de l’AMPA.
- Preparació d’activitats i programa del AMPA per al curs: escola de família, etc.

2. Aprovació dels canvis en la composició de la junta del AMPA i obertura a nous membres
La presidenta informa de les baixes i altes en la composició de la junta del AMPA. Es produeixen les baixes del secretari, Juanjo Capdevila, i del vocal Leo Sierra. Es produeix l’alta com a vocal d’Eva García. Es proposa a Paloma Herrera per ocupar el càrrec de secretària. Es convida altres socis a formar part de la junta, es presenta com a vocal la senyora Mònica García.

S’aprova per unanimitat la nova junta, que queda amb la següent composició:
- Cinta Fuentes, presidenta
- Carme Guerra, tresorera
- Miquel Miras, vicepresident
- Paloma Herrera, secretària
- Sagra Checa, vocal
- Esther Raventós, vocal
- Rosario Robles, vocal
- Eva García, vocal
- Mónica García, vocal

3. Presentació de projectes i comissions de treball per al curs 2012-2013
S’expliquen els projectes previstos a desenvolupar el curs 2012-2013, dos dels quals vinculats a l’atorgació de subvenció per part de l’ajuntament: concurs de logotip i festival familiar. Es convoca les persones interessades en el festival a una reunió informativa específica per al proper divendres 16 de novembre a les 18h. a la sala d’actes de l’escola.

S’informa que l’AMPA participa ja a les sessions del Consell Escolar, el màxim òrgan de decisió del centre, a través de la assistència d’un membre de l’AMPA.
Aquest any es començarà també a desenvolupar l’Escola de famílies, amb xerrades i formacions sobre diferents temes d’interès. Es comença la primera activitat el dia 3 de desembre amb una formació adreçada a pares i mares per aprendre a fer servir la web del col·legi i la STT.
Un altre projecte important per aquest curs és la presentació d’una proposta a l’escola per a la socialització dels llibres de text. L’AMPA prepararà un projecte amb propostes concretes per a la reutilització de llibres, doncs es considera un tema prioritari tant per l’estalvi econòmic de les famílies com per fomentar hàbits i valors educatius a l’entorn de la sostenibilitat i la cura del material escolar.
L’AMPA també té prevista la seva participació a la rua de carnaval de Gavà, de la qual s’informarà properament als socis que estiguin interessats.

S’informa d’altres beneficis per als socis pel fet de formar part de l’AMPA, com l’organització de sortides i excursions conjuntes de les famílies, arran d’una oferta concreta rebuda per part d’Halcon Viajes.

4. Precs i preguntes

Es comenta per part d’alguns socis una certa desorganització a l’hora de fer efectives les quotes corresponents al curs 2012-2013. La junta demana disculpes per la confusió i explica que l’escola ha repartit uns fulls on les persones interessades donen consentiment al cobrament de les quotes per part del centre. D’aquesta manera, les persones que encara no han pagat la quota poden donar les seves dades per al cobrament. I també es dóna l’opció de fer efectiu el pagament per ingrés o transferència al compte de l’AMPA o en metàl·lic.

Una sòcia comenta la utilitat que l’AMPA disposi de perfil a Facebook. Es comenta que no s’inicia per manca de temps dels membres de la junta i perquè totes les informacions de l’AMPA ja estan al bloc (http://ampasangelgava.blogspot.com.es). Es comenta la importància de visitar aquest espai per estar al dia de les novetats i que els socis es poden subscriure al bloc i rebre totes les novetats al seu correu electrònic. Per subscriure’s cal anar a la part inferior del bloc i a l’opció “Seguir per correu electrònic” apuntar la nostra adreça de correu.

5. Lliurament dels premis del Concurs de logotips als alumnes participants i al guanyador

Es procedeix a lliurar els premis del Concurs de logotips. Es comenta la participació de quinze alumnes de primària i secundària i la dificultat en l’elecció del logo. Per a l’elecció, la junta ha comptat amb la col·laboració de la professora de dibuix de secundària. Tots els membres van consensuar l’elecció del logo.

La presidenta entrega a cada nen i nena participant un obsequi, consistent en un llibre, i a la mare de la noia guanyadora el primer premi, consistent en un xec de Decatlon de 60 euros. Els alumnes que no van poder recollir el premi han de passar-lo a buscar pel despatx de l’AMPA (divendres de 17 a 18h.)
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.No hay comentarios:

Publicar un comentario